Idrett

Interessa for idrett i ulike variantar er stor.  Eg har hatt stor glede av friidrett, og kanskje særleg kastøvingar som kule og diskos. Det gjekk bra før eg tok til med fotball og første skade oppstod (menisk burde vore fiksa på). Talentet for ei aktiv fotballkarriere rakk deretter ikkje lenger enn til Sambalaget ved studiestaden og Hyen fotball, samt Sogndalsvennegjengane Nestangen og Øykam. Men grunnopplæringa som erke- Hyar gjekk allsidig på friidrett, breiddefotball, langrenn (sjølvsagt) og skyting. Likevel har eg i andre vevloggar våga å ytre mine meiningar om fotball generelt og Sogndal Fotball spesielt.

Reklame