Sommar 2019

Sogndal er framleis adressa, men eg har flytta til ny toppleilegheit på Ulvahaugen 10 og stortrivast so langt der. (Framsida av nærmaste blokka nede til ventstre på biletet under)

Sogndal

På Vestlandsforsking har det og gått bra med radikal omstilling. Ny leiing og adminitstrasjon på plass. Sjølv jobbar eg mest med delprosjektleiing i Teknoløft Sogn og Fjordane og IT-forum og rett før ferien gjorde eg ferdig ein praktisk retta rapport om strategisk leiarskap av innovative nettverk bygd på arbeid i eit internasjonalt prosjekt.

Sommarferien vert i praksis kortreist i år. Mest Sogndal og Hyen. Kvifor reise sørover i varmen?

Straumsholmen i Hyen

Som fotballsupporter i Sogndal er det og radikale omstillingar og tøffe tider no når sesongen er halvspela.  Laget presterar ujamnt, men vi kan enno rykke opp via kvalifisering til Eliteserien i haust, om alt klaffar.

Advertisements
Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Våren 2019- ei kort oppdatering

Kvifor så lite nytt i 2018?

Eg har dei sist par åra nytta kanalar som facebook, instagram og snapchat dagleg og det blir lite bruk av twitter og denne bloggen, diverre.

Eg jobbar framleis som oppdragsforskar ved Vestlandsforsking. Eg har leia og jobba med spennande prosjekt og publisert ein del dei siste åra. Siste nytt i 2019 er difor at ein ekstern fagkomite no har funne meg kvalifisert til opprykk til forskar II innanfor området regional utvikling. Altså kan eg no kalle meg seniorforskar.  Bra det.

Her er min jobbprofil

PS: Eg har alt i fleire år vore medlem av seniorklubben til Sogndal fotball. Det er eg som berre nett har runda 45 ikkje like komfortabel med..

Privat er eg meir komfortabel med rolla som Supporterkoordinator for Sogndal og styremedlem i Saftkokaradn, og med laksefiske (sjølv om kallenamnet for tida er no-fish-larsen. Det er ambisjonen å endre i 2019). Eg leverte og nokre kampar som aktiv i 6.divisjon for laget Hyen i 2018. Det blir eit par i år og.

Tidlegare var eg også aktiv bloggar og synsar på Sogndalfotball.no med bakgrunn i at eg er aktiv supporter som ofte dreg på bortekampar og støttar laget. Dette går ikkje så godt saman med dialogrolla ein supporterkoordinator skal ha, så også denne bloggen har vore lagt på is eit par år.

I mai-juni 2019 blir det ei kortreist oppgradering av bupel. Eg flyttar frå 71 kvadrat toroms i 1.etasjen i Leitevegen 33 til ein ti kvadrat større toppleiligheit pluss terrasse på Ulvahaugen terasse, B-51. Det blir bra.

Hausten 2018 hadde ei mi siste teneste-veke i HV.  Ei aktiv øving. Artig  og at eg i januar 2019 held liv i planten eg fekk i 2001 (Jfr bilete av kontorutsikt med medbrakt kake).

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Sommarnytt 2017

Grunna aktiv bruka av sosiale kanalar som Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram har blogging hamna i bakleksa.

Vestlandsforsking har endeleg fått nye nettsider og sider på sosiale medier, og ikkje minst har gruppa eg er del av skifta namn frå IT-gruppa til Teknologi og Samfunn. Eg har eit ansvar for Regional utvikling.

Innhaldet på dei nye sidene er meir i samsvar med fagleg innhald i våre prosjekt. Det er lite programmering og teknikk no, sjølv om vi har slik kompetanse og. Oppdragsprosjekta handlar mykje meir om organisasjon, mennesker OG teknologi. Og leiing.

Noko av det spennande vi jobbar med har vi nyleg fortalt om på den årlege Fjordkonferansen, www.fjordkonferansen.no, der vi er medarrangør.
Eg deltok med bidrag i 2016 og basert på VRI Recin, Forskingsrådsprosjektet eg har vore delprosjektleiar for siste par åra, som nett er avslutta. I kapittel 19 er nettverk og effekten av deltaking for bedrifter hovudtema, med vekt på immatriell kapital.

I august i år kjem det ut ei bok der eg er medforfattar i fleire kapittel om erfaringar frå VRI2-prosjektet, om eit utval nettverk i Sogn og Fjordane og generelle vilkår for rurale nettverk. Tema er Innovasjonsøkosystem.

Privat er interessene uendra. Sogndal gjer det bra. Eg er kasserar i Saftkokaradn og Supporterkoordinator i Sogndal. Andre sunne interesser som fiske og amatøridrett er framleis moro.

 

 

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Status og interesser i 2015

Eg legg meg flat og innrømmer at denne bloggen har fått alt lite omtanke og nytt innhald. Dette skuldast i stor grad auka bruk av andre sosiale media.

Eg har rett nok vevlogga i 2015, men det er på nettsida til fotballklubben eg heiar på.

På Vestlandsforsking har eg som oppdragsforskar hatt det travelt, heldigvis. Mykje av mi tid går til å jobbe for to prosjekt som inngår i Forskingsrådet sitt regionale næringsuviklingsprogramm (VRI). Forskingsprosjektet «Regionale utfordringar og mulegheiter – Innovasjon og verdiskaping i forretningsnettverk – VRI 3» er eit spennande samarbeid med fleire forskingsmiljø. Vårt bidrag her bygger vidare på resultat og erfaringar vi gjorde i 2011-2013 med vår forsking på nettverk i Sogn og Fjordane, men no ser vi nøyare på maritime nettverk.

Samstundes er eg prosjektleiar for «Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane – VRI 2014 – 2016». Her får eg leia og delta aktivt i ei dyktig arbeidsgruppe med kunnskapsrike og erfarne medlemmer frå fem organisasjonar. Vi skal stimulera til meir forskingsbasert innovasjon for større verdiskaping og konkurransekraft i bedriftene innan dei prioriterte innsatsområda energi, mat og reisliv, og teknologi/IKT. Dette er feltarbeid! Vi får delta i og fasilitere nye satsingar og samarbeid i verksemdene i fylket. Sjå facebook.com/vrisfj

I tillegg jobbar eg mykje som sekretær for IT-forum Sogn og Fjordane,  eit spleiselag mellom offentlege og private verksemder og FoU-miljø som i over 20 år med samarbeid om IKT-baserte prosjekt og tenester.  IT-forum startar opp, samordnar og driv fram viktige utviklingsaktivitetar:

– breibandutbygging
– digitalt entreprenørskap
– digital forvaltning
– e-helse og velferdsteknologi
– opplæring og utdanning

Privat er status og interesser mykje som før. Eg trivast godt i Sogn, trass ein heller grå sommar. Sist helg vart det ein tur på Molden. Her er det flott!

IMG_0672

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Julehelsing 2014

2014 har vore eit travelt år! No i jule-innspurten er vinteren er endeleg her. Store snømengder gjev gode skitilhøve. Innimellom er det opplett og då kan morgonbilete som dette sikre julestemninga.

Campus Fosshaugane

Altanutsikt på Campus Fosshaugane, Sogndal

Hjelper ikkje dette, så er det berre å dagdrøyme om snømenn. Igjen… (The Snowman )

Dette var vanskeleg å sjå føre seg i sommar, då Nordfjord-termometeret heime viste  «klegghete» og 35 grader +.

God Jul!

Øyvind

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

2012 – vinter, vår og sommar

Nyttårsfeiringa vart noko prega av at stormen Dagmar hadde mørklagt bygda Hyen og stengt all vegtilgong i fleire dagar. Men mindre granskog har Vestlandet godt av.

I Sogn måtte eg og mine forskarvenner uansett nyte skiføret og bratt moro til påske.

Kor er vi? Kor skal vi? Kor har vi vore? Forskarar på tur...

Kor er vi? Kor skal vi? Kor har vi vore? Forskarar på tur…

Deretter var våren plutseleg her. Ikkje at det gjorde noko i Sogn heller…

Sogndalsdalen har stølsliv

Fin ettermiddagstur!

Og folkevandringa frå Sogndal mot toppen Nuken (oppe til venstre under ) er lett å forstå:

Vatnet under Nuken

Vatnet under Nuken er full av fisk

Fisken er diverre for kresen for flugeutvalet på tre floger som eg presenterte denne sommarsdagen. Ein tur på Molden er difor populært og eit godt alternativ.

Fjordutsikt ved Molden sommaren 2012

Nøgd turist på trimtur til Molden. Under ein time frå parkeringsplassen.

Nøgd turist på Molden

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Tiddelibomm (juleglede)

Plutseleg var snø og julesteming her. Eit par dagar i veka etter jobb og i helgar må det bli bortoverski og nedoverski i skianlegga i Sogn no. Som oftast Hodlekve. Nytt av året er at puddersnø og eit par toppturar skal nytast med Randonee-utstyr. Kveldsøkt i -10, 07.12

Hodlekvelangrennsløypa i svar og kvit

Hodlekvelangrennsløypa i måneskin

Langrenn i Hodlekve i god stemning

Nysnøen er kvit, pudder og glitrande i minus 10

Eit vellukka oppvektseminar i regi IT-forum skulenettverk (takk til Norfjord) veka før der 100 frå barnehage, skule, vgs og HiSF/VF var samla, innheld rikeleg med julemat og lunsj (og spa). Det er julebordsesong. No må forbrenninga aukast.

Det var godt gjort å få gjennomført meir eller mindre på dugnad ein halvparten so stor konferanse som IT-forum sin årlege konferanse. I 2011 var over 200 i Balestrand.

På Vestlandsforsking har eg fleire spanande prosjekt i gong og på gong. Eg er glad for at eg fekk koordinere skattefunnsøknaden vi lukkast med å få på gjennom. Det er viktig for oss å få utvikle nye forskingstenester gjennom nybrotsarbeid og stort løft innan semnatiske teknologiar der vi nasjonalt har spisskompetanse.

Elles driv eg mangesysleri og får arbeid med avstandsreduserande kommunikasjon, inkluderande arbeidsliv for SMB, Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane, breibandsatsing i Hordaland og ikkje minst endeleg VRI Kompetansemekling att (etter ein byråkratisk dvale-periode). Kanskje får eg bidra på ei spennande skulesatsing i Nordfjord i eit skattefunnprosjekt bedrifta Oppad har fått nyleg og.

Tidlegare i haust var jakt og friluftsliv god helgeaktivitet når Sogndal ikkje spelte kamp. Først glimt frå supportersteming 2011. Få reiste jamnt, men steminga var god:

Lerkendal

Kampen starta i tåkeheimen. Og blir berre hugsa for jubelen to min etter slutt

Så friluftsliv 2011:

Ystelvikja med fullklaff. Felte fal kolle med knøttliten kalv

Hylsetevegen. Klassisk kort trimtur for sogndøler

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

IADIS 2011 ICT and effects on Humans – Tuesday 26.july

Today I select two presentations, although there were two others who really deserved attention too. Case studies on «Teachers» forums» and not least the extensive activity «Designing with and for the elders». Alas. I was not able to keep up with the presenters paces.

Note: This is my short conference notes on two very different but interesting presentations today and they are prone to faults and misunderstandings. For reference use http://www.mccsis.org

1. INTERNET USAGE AND REAL WORLD ACTIVITIES: WHO IS SOCIALLY WITHDRAWN? (F094) Univ of Kagawa, Japan, Emiko Itami, Hiroyuki Tarumi, Kazutoshi Kobayashi and Mitoko Nakashima

Introduction:Aim of study is to find relationship between Internet use and real world activities.

Subjects: 235 engineering students from year 1-3 at the University.

Survey: With questions on:1) Internet use, 2) Change of daily activities due to Internet usage, 3) Usage of regional facilities

Results:
– Three categories of internet usage was defined based on reported data on time spent on Internet: Light usage: 96 students, Middle usage: 98, Heavy: 41
– Internet usage has reportedly strong increasing impact time spent on student hobbies, friends and on time spent at home. Not all effects are positive
– The service with most impact reportedly was VSS (Facebook and a popular japanese alternative) that increased number of physical places visited
– Internet usage directly affect hobbies, number of friends and activity area!
– Specialist services are found on internet when located relatively far from physical location.
Heavy users are NOT more active. There is a difference between going there and knowing about it.
– Further analysis includes involving factors, such as subjects: «living at home» or «own a car»

2. ICT SUPPORT TO THE RECONSTRUCTION OF SOCIAL MEANINGS AFTER A DISASTER (S021)
Francesco Maria Barbini, Alessandro D’Atri, Laura Tarantino and Stefano Za

Introduction: 6.april 2005 an earthquake of magnitude 6.3 struck L’Aquila and killing 308, injuring 1500 forced 70 000 to evacuate.
35 000 still has not been able to return due to massive material damage. But the massive immaterial damage is felt even harder to repair. Without their houses to live in, streets to walk in and shops to visit people has reportedly lost much sense of meaning.

Current strategy seems to hamper new sense-making that must be based on interaction. 20 000 are at the moment located in more than 20 small «new villages» built directly after the disaster. Can ICT help?

The project seeks answer in Pierre Levy’s research and use of anthropological space: Earth – Affiliation, Territory – Address, Commodity – Professional role

In Cyberspace many systems are available, but the paper states that few focus on citizens.

The EagleVox- project want to build a platform with the right focus and ease of use. The channels envisioned are primarily mobile terminals (SMS) with some use of terminals and a web portal.
The modalities: top-down (institution to citizen), bottom- up, and peer-to-peer (between citizens). A unique listening point gather information, evaluate and then disseminate to users.

Conclusion: This platform will allow citizens to participate in creation of new sense-making.
Current prototype support top-down modality, the second prototype will support bottom-up modality and the final will support peer-to-peer communication.

Post- presentation comments;
The project team has shared experience with researchers at University of South Carolina. They report similar effects and citizen needs after the hurricane disaster hit New Orleans.
The presenter was personally one of the citizens who endured the quake with its consequences and has been forced to move.


A few comments:
1. IT would be interesting to couple (and strengthen) the findings with other sources than the students own reports ( data repositories of internet use. I do not like the ide of putting a gps-tag on each of them to measure what they do all the time.)
2. A very good and necessary project. ICT to support sense-making should obviously be heavily invested in by both public and private agents. I am surprised to hear that adequate systems do not already exist.
The proposed platform mainly based on SMS does not (to a programming novice) sound technically challenging to build by assembling open-source code or perhaps purchasing proven sms- modules or entire CMS-systems.
Platform usability, introduction and procedures ensuring quality of content will be challanging.

Posta under jobb | Kommenter innlegget

IADIS 2011 Usability (and eLearning)- Monday 25.july

A USABILITY STUDY OF MICROSOFT OFFICE 2007 AND MICROSOFT OFFICE 2003 (F117) Nestor J. Rodriguez, Puerto Rico

Note: This was a straightforward study i found worth sharing with focus on the conclusion without going to much into the details and figures presented. To me this is also relevant eLearning-paper even though this was presented on the Interfaces and Human Computer Interaction conference.
Introduction: Upgrade included from Off 2003 to 2007 is a major change in user interface. Upgrade CAN have negative effects (Khoo, 1996).
Objective of study: Assess effects.
Subjects: 50 (college students, professors and staff), each with at least one year of experience as user. 25 in each version
Methods: Initially questionnaire for demography.
Tasks: ca 20-30 per application performed on Word, Excel and Powerpoint.
Post test new questionnaire, with alternatives 1-5, on difficulty and satisfaction
Statistical analysis: Dependent Sample T-test of time to completion
Result: ONLY Excel had significant difference in average completion time, and this was only related to one question of ca 20 («create a graph…»)
Only Word 2007 had significantly higher error rate compared to Word 2003.

Conclusion: NO added significant average user value of upgrade identified! Excel 2007 upgrade had a significant negative effect.


Question: I asked the presenter if his conclusion would change with the one outliner resulting from the test question about creating graphs set aside.
His reply: «Then there is no significant difference in average would result also for Excel.»

My remark here; I do not think they should lay so much weight on this one outliner data result, as a new set of questions could give a new outliner in PPT or Word.
This however does not take away my interest for the case study that points towards no real added value by upgrade. (But I do suppose MS would like to address the undisclosed graph tool challenge if they have not already done so in Office 2010. New comparisons 2010 vs 2007/2003 would be of some interest, I believe.)

Posta under jobb, Uncategorized | Kommenter innlegget

IADIS 2011 Collaborative Technologies – Security, Saturday 23.

Keynote on Collaborative Technologies  2011- Theme Security: Techniques and challenges for ensuring effective use of collaborative systems, Professor Carsten Maple, Univ of Bedfordshire.

NOTE: These conference notes are prone to my misinterpretations and the trouble of keeping up with the presenters» pace…

Introduction: Collaborative Technologies. We use them quite a  lot-  Wikipedia in some cases- and professional and private life is merging. There is a massive growth:
– Elearning; blackboard, moodle
– Videoconferencing; Webex (Cisco), Skype (Microsoft)
– E-gov; Govdex (Australian government)»
– Grovt of skype; Nov 2009,20 mill- Nov 2010, 25 mill- six months later 30 mill

Challenge; Security, Reliability, Abuses, Usability, Acceptance/Behavioral challenge

Collaborative systems come with plusses and minuses on different modes of working – ie wiki hinders the energy normally emerging from brainstorming

Security: Information Assurance – towards a new way of systems design

Requires:

– Confidentiality, Integrity, Availability, Non-repudiation, Autenthification.
Holistic design idea and preventing cyper-stalking
– Data Confidentiality is straightforward keeping something sent unchanged.
In real life more often what one think is breach of Data conf:
– Integrity breach: The guarantee that the data received by one party is the data sent
– Availability:  Assuranse that the systems and data are available at any required time- This is increasingly important
– Non-rep. = assurance that sender cannot deny what has been sent
– Autenthification = The process of the act of confirming the truth of an entity.

Pflegers» Classification of Network Attacks: Interruption, Interception, Modification, Fabrication/ Insertion.
With a autenthification breach all of the attack types can happen.

Techniques; Security – Encryption, Integrity- Hash algorithm (fingerprint of document made and tested), Availability – Redundancy, Non-rep.-Digital signature, Autenthification – Password (has often been compromised or NO password to system exist). This have been the cause of most cases one hears of.

Autenthification
1. HOW?:
– What you know – password
– What you have – tokens (keys)
– What you are – biometrics, static or dynamic- physical or behavioral

2. Stages:
– Enrolment (registration)
– Verification
– Reset (often not mentioned)

It is a bad idea that biometrics are the best! WHEN compromised you have lost all hope of resetting. A password you can change
People struggle to remember random strings (=good passwords). It IS a good ide to use good passwords AND WRITE THEM DOWN! Few has access to your workplace and many to your web site. Strangely this strategy was ridiculed earlier on.
We interact differently online than face to face. With some consequences. How many has let others borrow a password?

Holistic approach is needed to look at and address the motivation for cyber harrassment.
– How difficult it is to do, What rewards harassment leads to, probability of getting caught, probability of penalty, What penalty
Conclution: Most approaches focus on the first. Lawmakers must address the challenge.

Question after presentation;
The user is the weakest link, as we all know. What is the second weakest? (Strangely this is the first time the professor has been asked :-)).

– Your business partner is the second weakest link.

– But a rising threat is availability risk due to increase of mobile systems and possible interception of signals.

Personal comment: An interesting general presentation about security with some obvious and some surprising new bits of knowledge

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget